OSAAVA PÄIJÄT-OSAAJA

v. 2013 – 2014

NELJÄNNEN TOIMINTAVUODEN pääteemoja olivat verkoston laajentaminen,  IT- ja Some -perusvalmiudet sekä -pedagogiikka, työhyvinvointikokonaisuus.
IMG_5993

——————————————————–

SOME-aarrearkkuja kieltenopettajille -koulutus

Wellamo-opistossa 15.4. ollaan nyt some-koulutuksessa. Jo nyt aamupäivällä on tullut useampiakin hyviä ideoita tullut!

Tässä koulutuksen materiaali-/linkkipaketti: http://laatupiiri.wikispaces.com/Someaarteita+kielet

Päijät-Osaaja 5. vaihe on käynnistynyt

Päijät-Osaaja -hankkeen viides vaihe (2014-2015) käynnistyi hankkeen Ohjausryhmän aloituskokouksella24.3.2014.

Päijät-Osaaja hankkeen (alkoi vuonna 2010) loppuvaiheen arviointi- ja ajantasaseminaari pidetään Itä-Hämeen opistossa perjantaina 22.8. Päivän teemoina tulevat olemaan ainakin Toimintavalmiudet muutostilanteissa sekä Opetushenkilöstön tila – tuntiopettajakyselyiden (huhtikuu 2014) tulosten analysointia.

Viidennen vaiheen teemat ovat hankehakemuksen mukaisesti seuraavat:

I 2000-LUVUN OPETTAJUUS KANSALAISOPISTOSSA – VERKKOMATERIAALI/KOULUTUSKOKONAIUSUUS
II PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET
III MUUTOSJOHTAMISEN JA MUUTOKSEN HALLINNAN SEMINAARISARJA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ
IV AINEALUEKOHTAISET SOME-KOULUTUKSET KAIKILLE AINEALUEILLE OPISTOITTAIN

Tästä jatketaan!
Juhani

4. vaiheen (2013-2014) koulutuksia keväällä

Päijät-Osaaja 4 -vaiheen (2013-2014) koulutukset päättyvät tämän kevään osalta seuraavanlaisesti:

Pe 28.3. klo 9.00-15.00 Heinolan kansalaisopistossa pohditaan Uudistuvaa ja monipuolista opistoa – minkälaista pedagogiikkaa tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan?  Kouluttajana Hanne Mäki-Hakola, HAMK

Ma 14.4. ja ti 15.4. klo 9.00-12.30 opetellaan Heinolan kansalaisopistossa tablettien peruskäyttöä. Kouluttajana Terttu heikkinen, Hlan kansalaisopisto.

Ti 15.4. klo 10.00-14.15 Wellamo-opistoon kokontuvat kieltenopettajat tutustumaan kieltenopetuksen some-aarreaittojen maailmaan. Kouluttajana Anne Rongas.

Maanantaina 28.4. ja tiistaina 29.4. puretaan ohjelmien yhteiskäytön  saloja Heinolan kansalaisopistossa. Kouluttajan Terttu Heikkinen, Hlan  kansalasiopisto.

Ma toukokuun 12. päivä klo 9.00-12.00 Heinolassa opetellaan Prezi-ohjelmaa ja Ke 14.5. puolestaan tutustutaan pilvipalveluihin (pääpainotuksena Google Drive). Kouluttajana Laura Paronen, Hlan kansalaisopisto.

Pe-la 24. ja 25.5. on liikunnanopettajille suunnattu ensiapukoulutus Heinolassa, kouluttajana Juha Ensio Määttä.

Päijät-Osaaja 2014-2015 alkaa 1.4.

maaliskuu 4, 2014 Jätä kommentti

Avustuspäätös Osaava-ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön saapui opistoon 3.3.  Olemme hyvillämme päätöksestä ja aloitamme tarkennetun toimintasuunnitelman sekä kustannusarvion tekemisen.  Hanke alkaa maaliskuun aikana järjestettävällä Ohjausryhmän aloituskokouksella.

Seuraavassa hankkeen keskeinen sisältö hankehakemustekstistä:

5.  Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle

Hanketta on toteutettu kolmen oppilaitoksen yhteisenä verkostona suunnitelmallisesti vuodesta 2010:
2010-2011: koulutus- ja osaamistarvekartoitus, koulutukset kartoitusten perusteella
2011-2012: laatuarviointi, pedagoginen johtaminen,  työhyvinvointitoiminnan opistokohtaiset kartoitukset
2012-2013: työhyvinvointikoulutusten aloitus, kehityskeskustelukäytänteet, pedapajataoiminta
2013-2014: verkoston laajentaminen,  IT- ja Some –pedagogiikka, työhyvinvointikokonaisuus
2014-2015:
a.)  verkkomateriaali  ja koulutuskokonaisuus:  ”2000-luvun opettajuus kansalaisopistossa”
b.) hankkeen aikana testattujen toimintojen koonti ja  tuotteistaminen
c.)  muutoksen hallinta ja muutosjohtaminen

7.2 Toteutuva täydennyskoulutus / osaamisen lisäämisen toimet

1. 2000-LUVUN OPETTAJUUS KANSALAISOPISTOSSA – KOKONAISUUDEN PILOTOINTI YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA 

– Kevätlukukaudella 2015 koulutuksen pilotoi  5-15 henkilöä kustakin hankeoppilaitoksesta (yhteensä 15-30 henkilöä, päätoimisia opettajia sekä tuntiopettajia)
– Koulutus tulee vastaamaan noin 30 tunnin lähiopetuslaajuutta

2. AINEALUEKOHTAISET SOME-KOULUTUKSET KAIKILLE AINEALUEILLE OPISTOITTAIN
–  5 ainealuetta x 4 koulutusta á 3 h = 60 h

3. PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET
–  2 x 3 koulutusta  á 6 h = 36 h
–  Kumpikin koulutus on tarkoitettu opistojen johto-, suunnittelu sekä  pt- ja tuntiopetushenkilöstölle

4. MUUTOSJOHTAMISEN JA MUUTOKSEN HALLINNAN SEMINAARISARJA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ
3 seminaaripäivää á 6 h, joissa asiantuntija-alustukset sekä työskentelyä = 18 h
– 3 työpajapäivää á 6 h Päijät-Osaaja oppilaitosten henkilöstölle = 18 h
– 6 erityisesti oppilaitosjohdolle suunnattua työnohjauksellista  ohjausistuntoa á  3 h = 18 h

 

Tulevaisuustaidot ovat jokaisen asia

Nyt on perjantai, 28.2., ja seuraavaa Osaava-päätöstä odotellaan.  Olemme varautuneet sekä positiiviseen että negatiiviseen rahoituspäätökseen – Päijät-Osaaja jatkuu joka tapauksessa vuoden 2014 loppupuolelle ja  yhteistä prosessia viedään eteenpäin.

————–

 

Viime perjantaina 7.2. tutkailtiin Tulevaisuustaitoja hyvinvoinnin rakentajina -teemaa
yliopettaja Ritva Mäntylän (HAMK) johdolla. Mukana oli oivallinen 23 osallistujan joukko Wellamo-opistosta, Heinolan kansalaisopistosta ja Itä-Hämeen opistosta.

Prosessi saatiin hyvään alkuun ja pohtimista sekä osaamisen laajentamista jatketaan maaliskuun 28. päivä  teemalla Uudistuva ja monipuolistuva opisto.

Tässä pieni ote kouluttaja Ritva Mäntylän aineistosta pohdittavaksemme itseksemme ja yhdessä toisten kanssa:

Hyvän opettajan myytti

Ja tässä teemaan ”Rohkeuden puute näivettää opistoja” kokoamaamme pohdintaa jatkotyöstöä varten:

Koulutuspäivä_07022014

Kuulumisiin, näkymisiin ja pohtimisiin,
Juhani

Muistathan nämä!

maisemat 024

HELMI-MAALISKUUSSA

2101201
TULEVAISUUSTAIDOT HYVINVOINNIN RAKENTAJINA
Perjantai 7.2.2014 klo 9.00-15.00 Wellamo-opisto, Pieni luentosali
. Uudistava ote opettajan työssä!
. Sisäinen yrittäjyys ja oman työn markkinointi
. Toimijuuden/osallisuuden vahvistaminen

2101202
UUDISTUVA JA MONIPUOLINEN OPISTO
Perjantai 28.3.2014 klo 9.00-15.00 Heinolan kansalaisopisto, Syrjälän sali
. Kansalaisopisto oppimisympäristönä
. Minkälaista pedagogiikkaa tarvitaan ja halutaan?
. Sisältölähtöisyydestä oppimisprosessin tukemiseen

2101204
WORD
Perjantai 7.2. klo 12.00–15.30
Perjantai 14.2. klo 12.00–15.30
Heinolan kansalaisopisto, ATK-luokka

2101205
POWER POINT
Perjantai 7.3. klo 12.00–15.30
Perjantai 14.3. klo 12.00–15.30
Heinolan kansalaisopisto, ATK-luokka

HUHTIKUUSSA

Kieltenopettajien Some-/virtuaalimaailma hyötykäyttöön  -pedapajapäivä.
Tarkka ajankohta + sisällöt selviävät piakkoin

 2101206
TABLETTI -PERUSKÄYTTÖ
Maanantai 14.4. klo 9.00–12.30
Tiistai 15.4. klo 9.00–12.30
Heinolan kansalaisopisto, ATK-luokka

2101207 Huom! Muuttunut ajankohta
OHJELMIEN YHTEISKÄYTTÖ
Maanantai 28.4. klo 9.00–12.30
Tiistai 29.4. klo 9.00–12.30
Heinolan kansalaisopisto, ATK-luokka

Oivallista alkanutta vuotta 2014!

maisemat 003

Tänään pe 10.1. vielä suurin piirtein näin vihreää – iltapäivällä pitäisi alkaa lumisade ja huomenna pieni pakkanen. Hmm.. vaihtelu virkistää!

Tammi-helmikuussa on mahdollista saada vaihtelua arkityöhön tulemalla mukaan koulutuksiin.

Perjantaisin 17. ja 24. 1. opiskellaan Excel-taulukkolaskentaohjelman hyötykäyttöä Heinolassa opettaja Terttu Heikkisen johdolla klo 12.00-15.30.
Jäljellä on enää 2 paikkaa, joten ilmoittaudu nopeasti osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp –> kurssin hakukoodi 2101203.

Helmikuussa perjantaisin 7. ja 14. päivä on puolestaan Word-tekstinkäsittelyn vuoro, myöskin Heinolassa ja Tertun ohjauksessa.
Täällä kurssilla on vielä 5 vapaata paikkaa, joten mukaan mahtuu. https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp –> kurssin hakukoodi 2101204.

Perjantaina 7.2. Wellamo-opiston pienessä luentosalissa Lahdessa on päivän (klo 9.00-15.00) kestävä koulutuspäivä otsikolla Tulevaisuustaidot hyvinvoinnin rakentajina.
Koulutuspäivän tavoitteena on etsiä ja löytää uudistavaa otetta sekä yrittäjyyden henkeä – niitä tarvitaan myös kansalaisopistokentän muuttuvassa maailmassa.
. Uudistava ote opettajan työssä
. Sisäinen yrittäjyys ja oman työn markkinointi
. Toimijuuden/osallisuuden vahvistaminen
Kouluttajana yliopettaja Ritva Mäntylä, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Ilmoittaudu päivään 24.1. mennessä osoitteessa  https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp –> kurssin hakukoodi 2101201.

Tervetuloa siis mukaan!
t. Juhani

Hyvää joulukuuta 2013

 

 

img_5105.jpg

Valoisaa joulua kaikille ja entistä parempaa uutta vuotta 2014!

Käykää katsomassa ”KOULUTUKSET” -sivua; sinne päivitetään vuoden 2014 Osaava-koulutuksia sitä mukaa kun niitä saadaan valmiiksi.

Juhani

 

SYKSYN 2013 KOULUTUSTARJONTAA

IMG_5084 Koulutusahjo hehkuu jo…

HEINOLA (H), WELLAMO (W)

Facebookiin perehtyminen:

Alkeista alkaen (Easy FB): H
2101001 Keskiviikko 4.9. klo 9.00-11.30
2101002 Torstai 10.10. klo 13.00-15.30

Perusteita laajentaen (Basic FB): H
2101003 Keskiviikko 11.9. klo 9.00-11.30
2101004 Torstai 17.10. klo 13.00-15.30

Yhdistettynä (Easy + Basic): H
2101005 Lauantaina 21.9. klo 12.00-15.30

Facebook: (W)
11340106 Perjantai 27.9. klo 10.00-12.30

Some ja blogi

Some ja blogi (: (H)
2101011 Perjantaina 8.11. klo 10.00-12.30

Some ja blogi: (W)
11340104 Perjantaina 4.10. klo 10.00-12.30

Second Lifeen tutustuminen:

Second Life – matka toiseen maailmaan:  (H)
2101006 Perjantaina 29.11. klo 9.00-12.00

Kuvankäsittely

Helppoa kuvankäsittelyä: (H)
2101010 Perjantainaina 11.10. klo 13.00-15.30

Kuvankäsittely (Gimp): (W)
11340105 Torstaina 17.10. klo 17.00-120.15
Logoart – mitä se on?:

Muuta koulutusta

Multimedia moniaistisessa ympäristössä: (H)
2101012 Keskiviikkona 4.12. klo 10.00-12.30

Moodle-paja: (W)
11340102 Torstaina 12.12. klo 12.00-14.30

Apua pilvestä: (W)
11340101 Torstaina 12.12. klo 17.00-19.30

LogoArt – voimaannuttava maalaus
Lauantaina 28.9. klo 10.00-15.00

PÄIJÄT-OSAAJA YHTEINEN KOULUTUS  (WELLAMO, ITÄ-HÄME, HEINOLA)

Hyvinvointia ja osaamista kansalaisopistoon, kevät 2014 ja syksy 2014
Koulutuksen toteuttaja HAMK, AOKK

Moduuli 1. Hyvinvoiva opettaja
Moduuli 2. Uudistuva ja monipuolistuva opisto
Moduuli 3. Tulevaisuustaidot hyvinvoinnin rakentajina

TOTEUTETUT PEDAPAJAT ja KOULUTUKSET toukokuu  – syyskuu 2013

Työhyvinvointikoulutus, 66 osallistujaa
Kuvataiteen pedapaja,
Taiteen perusopetuksen pedapaja,
Kielten pedapaja, 26 osallistujaa

PÄIJÄT-OSAAJA 2010-2016 SUUNNITELMA

Päijät-Osaaja 2010-2016 suunnitelma

—————————————————————–

Intoa ja iloa syksyyn!

IMG_4436

Uusi opetus-, ohjaus- ja opiskelusyksy käynnistyy.
Innostusta, iloa, etsimistä, löytämistä, havaitsemista, yhteistä matkaa ja uusia reittejä kaikille toivoen,
Päijät-Osaaja -väki.

Tänään pe 27.9.  aamupäivällä oli FB/somepaja Wellamo-opistossa ja huomenna lauantaina 28.9. puolestaan LogoArt-paja Heinolan kansalaisopistossa.

UUSIA PAJOJA:

MARKKINOINTIPAJA Heinolassa pe 1.11.2013 klo 8.30-15.00 (Hellewikoodi 2101013)
KIELTENOPETTAJIEN SOME-PAJA Heinolassa 1.11. 2013 klo 15.00-16.30 (Hellewikoodi 2101014)
OHJAUSRYHMÄN JA SUUNNITTELURYHMÄN oma somepaja ti 10.12.2013 Wellamo-opistossa klo 10-13
KÄSITYÖN PEDAPAJA Wellamo-opistossa – päivä varmistuu hiukan myöhemmin

Aktiivisuutta jo elokuussa!

maisemat 008

Eilen, keskiviikkoiltana 21.8., elettiin mukavaa Päijät-Osaaja aktiivisuutta Wellamo-opistossa. Aikuiskoulutuskeskuksen aulaan alkoi kokoontua alkuillasta opettajia Wellamo-opistosta sekä Heinolan kansalaisopistosta – vuorossa olivat taiteen perusopetuksen pedapaja luentoineen sekä kielten pedapaja, myöskin luennon kera.  ”Kuinka kuvaa luetaan, visuaalinen media,  erilaiset kielenoppijat, opettajan rooli” – siinä muutamia illan teemoista.  Pajatyöskentely eri muotoineen on osoittautunut hyväksi ja hyödylliseksi työskentelymuodoksi niin  tiedon, taitojen, osaamisen kuin yhteisöllisyyden lísääjänä.  Pedapajoja jatketaan ja toimintaa ”jalostetaan” edelleen tulevanakin työkautena.

Ennakkotietoa syksy 2013 – kevät 2014 koulutuksista

maisemat 009

Suuri kokonaisuus tulevalla Osaaja-kaudella on työhyvinvointi ja sen vahvistamisen erilaiset keinot. Teeman aloituksena oli 7.5. järjestetty työhyvinvointi-iltapäivä, jossa asiantuntija-alustajana professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopistosta. Työhyvinvoinnin kokonaisuutta pyritään lähestymään luovalla tavalla, jotta löydetään uudenlaisia tapoja vahvistaa esim. opistojen tuntiopettajien työhyvinvointia.

Prof. Marja-Liisa Mankan terveisä alkavalle työkaudelle: http://www.sivistys.net/tausta/tyossa_voi_lisata_psykologista_paaomaansa.html

Tähän osioon kuuluu mm. kansalaisopisto-opettajille suunniteltu ”Hyvinvointia ja osaamista kansalaisopistoon” -työpaja-/koulutuskokonaisuus, jonka alla on kolme sisältökokonaisuutta:

1. Hyvinvoiva opettaja – yksilötason tulokulmasta aihetta käsittelevä osio,  jossa vahvistetaan opettajaidentiteettiä sekä tutkitaan opettajan  position muutosta
2. Uudistuva ja monipuolistuva opisto – opisto-/yhteisötason tulokulmaa hyödyntävä osio, joka vahvistaa osaamisen lisääntymistä työyhteisötasolla
3. Tulevaisuustaidot hyvinvoinnin rakentajina –  uudistavaan otteeseen painottuva osio, jossa haarukoidaan tulevaisuuden osaamisaluetia- ja vaatimuksia erityisesti asiakasnäkökulmasta

Toinen iso kokonaisuus – sosiaalinen media opetus- ja muussa hyötykäytössä – koostuu pienistä tehokoulutuksista, joita järjestetään säännöllisesti tulevan talven aikana kussakin Päijät-Osaaja oppilaitoksessa; somen tarjoamia on-line ”etäyhteistyöskentelyn” mahdollisuuksia unohtamatta.  Teemoina ovat mm. Facebook ja FB:n käyttö opetuksessa sekä markkinoinnissa, Secon Life, tabletit ja niiden opetus- ynnä muu hyötykäyttö.

Päijät-Osaaja 2013-2014 käynnistetty

KOL2012 016

Keskiviikkona 6.3. Päijät-Osaaja -hankkeen Ohjausryhmä ja Suunnitteluryhmä pitivät yhteisen, neljännen vaiheen aloituskokouksen – Päijät-Osaaja 2013-2014 on siten aloitettu.

Nyt alkaa erilaisten SoMe-koulutusten loppusuunnittelu ja aikatauluttaminen niin, että tulevan lukuvuoden aikana kaikilla tuntiopettajilla ja päätoimisilla opettajilla on mahdollisuus osallistua yhteen tai useampaan koulutukseen.

Kolme isoa päälinja sosiaalisen median koulutuksissa ovat:
1. Facebook – peruskäyttö, pedagoginen käyttö, markkinointikäyttö
2. Second Life – virtuaalimaailmaan ja hahmopohjaiseen toimintaan tutustuminen
3. Tablettien/ipadien jne. käyttö ja pedagogiset käyttömahdollisuudet

Myös työhyvinvointi, kehityskeskustelukäytänteet ja informaali oppiminen ovat mukana 2013-2014 kehittämistyössä.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s