OSAAVA PÄIJÄT-OSAAJA

v. 2011 – 2012

TOISEN TOIMINTAVUODEN pääteemoja olivat laatuarviointi, pedagoginen johtaminen,  työhyvinvointitoiminnan opistokohtaiset kartoitukset.

IMG_5848

—————————————————————————-

OSAAVA -OHJELMAN KOLMAS VAIHE

Osaava-ohjelman kolmannen vaiheen (2012-2013) rahoituspäätökset on julkistettu. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Päijät-Osaaja -hankkeen jatkoon 50 oo0 euroa. Kolmen oppilaitoksen yhteishanke siis jatkuu ja kolmannessa vaiheessa yhteistyötä kehitetään kahden muun Osaava-verkon kanssa entistä laajemmaksi.

Tähänastinen kehittämistyö on edennyt ja etenee tällaisen suunnitelman mukaisesti:

Ensimmäisessä vaiheessa 2010-2011 pääpaino oli kolmen oppilaitoksen yhteisen suunnittelu- ja toteuttamismallin kehittämisessä, opetushenkilöstön pedagogisen ja muun osaamisen lisäämisessä sekä  koulutustarvekartoitusten työstössä.

Toisessa vaiheessa 2011-2012 kehittämistyö painottuu opetuksen laatuun ja arviointiin, opetushenkilöstön työhyvinvointiin sekä lähijohtamisen tematiikkaam (erityisesti päätoimiset opettajat, mutta myös paljon opettavat tuntiopettajat.

Kolmannen vaiheen 2012-2013  lähtötilanne on se, että painopistealueiden suunnittelu ja käytännön kokeilutyö on tehty ja hankkeessa keskitytään kehittämissuunnitelmien valmiiksi saattamiseen, pedagogisten kehityskeskustelukäytänteiden monipuolistamiseen ja testaamiseen sekä pajatyyppisen, vertaisohjaajuuteen perustuvan täydennyskoulutusmenetelmän kehittämiseen.

Ainekohtaisten opetussuunnitelmien perusteiden työstäminen kolmen hankeoppilaitoksen yhteiseksi tulevaisuusnäkemykseksi on yksi kolmannen vaiheen keskeisistä tavoitteista. OPS-perusteiden työstö ja kehityskeskustelukäytänteet nivoutuvat yhteen myös strategiatasolla. Myös ainekohtaisia täydennyskoulutuksia (pedagogiset) jatketaan.

Verkoston laajentaminen ja laajennettujen yhteistyömahdollisuuksien etsintä on yksi kolmannen vaiheen keskeisistä kehittämisalueista.

Juhani

———————————————————————

Osaava-ohjelmaa ja Päijät-Osaajaa KOL-seminaarissa

Kansalaisopistojen liitto järjesti vuosittaisen Ajantasaseminaarin tänä vuonna yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston kanssa . Seminaari järjestettiin 14.-15.6.2012

Yksi seminaarin teemoista oli Työssäoppimisen uudet tuulet Osaava-ohjelman näkökulmasta, josta asiantuntija-alustuksen piti opetusneuvos Matti Kangasoja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Päijät-Osaaja -hankkeesta työssäoppimisen kannalta kertoivat case-esittelynä suunnittelijaopettajat Anja Kivivuori ja Merja Kittelä Wellamo-opistosta sekä Juhani Korhonen Heinolan kansalaisopistosta.

Työssäoppimisen teemaa jatkettiin vielä työssäoppimisen työpajassa toimistohenkilöstölle uusia tuulia etsien ja löytäen.

KOL2012 040Seminaarilaisia iltavaelluksella Kesäkotia kohti.

——————————————————————————

PÄIJÄT-OSAAJA ON TILAISUUS OPPIA YHDESSÄ

Oppilaitosten budjeteissa ei ole ylimääräistä rahaa laajempaan henkilökunnan koulutukseen. Siksi tämä meidän yhteinen Päijät-Osaaja on hieno mahdollisuus hankkia osaamista tai päivittää tietoja ja taitoja. Aikaisempina hankevuosina on voinut saada rahoitusta omaan osallistumiseen vapaavalintaisessa koulutuksessa, mutta nyt pääpaino on yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Kolmen opiston henkilökunta on jo niin suuri joukko, että saadaan kokoon kiinnostuneita henkilöitä erilaiten asioiden äärelle.

Työhyvinvointi on uuden hankekauden teemoja. Se on ääärimmäisen tärkeä työmotivaation ja työn tuloksellisuuden kannalta. Mitään infopakettia tai huipputilaisuutta ei ole, mikä automaattisesti lisäisi osallistuvan yksilön työhyvinvointia, vaan se on määrätietoista ja pitkäjänteistä hyvien toimintatapojen noudattamista ja avoimuutta arjen työssä. Lähtökohtana on työn mielekkyys, määrä ja sopiva haasteellisuus kunkin yksilön omasta näkökulmasta katsottuna.

Päijät-Osaaja on kaikkien opistoissa työskentelevien yhteinen hanke, joten kaikilta henkilöstöryhmiltä odotetaan ehdotuksia koulutustilaisuuksiksi. Niitä voi lähettää hankken koordinaattorille Juhani Korhoselle tai eri opistojen johdolle. Toivomukset kyllä välitetään eteenpäin järjestäjille.

Energistä kevättä kaikille kansan sivistäjille!

Merja Kittelä, Wellamo-opisto

——————————————————————-

PÄIJÄT-OSAAJA 2010-2011 MÄÄRÄLLISTÄ TIETOA

Suunnittelun, verkostoitumisen ja kyselyiden lisäksi Päijät-Osaajan ykkösvaiheessa toteutettiin monenlaisia koulutuksia. Tässä esiteltynä suurin osa, viimeiset tiedot saadaan tämän viikon lopussa.

– Aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa –> 26 osallistujaa
– Aikuiskouluttajan perustaidot (5 op) -koulutus yhteistyössä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa –> 31 osallistujaa
– Sosiaalisen median työpajoja ( Facebook, Moodle, Twitter yms.),  6 kpl –> 46 osallistujaa
– Tietotekniikkakoulutuksia (Microsoft Office 2010),  12 kpl –> 23 osallistujaa
– Liikunnanopettajien virikepäiviä,  3 kpl –> 32 osallistujaa
– Kieltenopettajien aktiviteettityöpaja –> 14 osallistujaa
– Kieltenopettajien koulutuspäivä –> 9 osallistujaa
– Käsityönopettajien aktiviteettityöpaja –> 22 osallistujaa
– Musiikinopettajien koulutus: Sibelius nuotinkirjoitusohjelma, 2 kpl  –> 30 osallistujaa
– Toimistohenkilöstöjen Osaava-koulutuspäivä –> 16 osallistujaa
– Kolme (työ)hyvinvointiin liittyvää luentoa: Vuorovaikutus, ilmaisutaito ja kohtaaminen,  Onnellisuus, itsetunto ja hyvän elämän eväät, Unelma lasinkauniista arjesta –> 28 osallistujaa
– Opintomatkat Viljandin kulttuuriakatemiaan ja Tallinnan Rahvaülikooliin –> 22 osallistujaa
– Benchmark-vierailu Valkekoski-opistoon –> 5 osallistujaa
– Oppiva ja Osaava 2020 -hankkeen vierailu –> 7 osallistujaa
– Rehtoritapaaminen porvoossa (Oppiva ja Osaava 2020 sekä Päijät-Osaaja -hankkeet) –> 4 osallistujaa
– Hankkeen starttiseminaari sekä väliseminaari –> 47 osallistujaa
– Vierailut Osaava-seminaarissa pieksämäellä sekä Osaava-Foorumissa Helsingissä –> 6 osallistujaa
– Ja vielä yksittäisille opettajille (erityisesti < 55 v. ja alle 30 v.) hyväksyttyjä osaamista lisääviä koulutuksia –> 7 osallistujaa
– Kevätlukukaudella 2012 vielä jatkuvat opintopistekoulutukset sekä järjestetään kaksi (työ)hyvinvointiin liittyvää luentoa: Aivot ja jaksaminen, Ikääntyminen, kokemus  ja oppiminen

Hankkeen Ohjausryhmä kokoontui 9 kertaa.
Hankkeen suunnitteluryhmä kokoontui samoin 9 kertaa.

Juhani

————————————————————

TALLINNAN TERVEISET

Itä-Hämeen opiston opettajia ja henkilökuntaa (yhteensä 10 henkeä) kävi tutustumassa Tallinnan Rahvaülikooliin perjantaina 4.11.2011. Hankkiuduimme aamuvarhaiseksi Heinolaan, josta kello 7.05 lähti kuljetus kohti Helsinkiä, jossa hyppäsimme laivaan ja rantauduimme Tallinnaan  klo 12.30. Epämääräisen harhailun jälkeen löysimme uudehkon Tallink Spa ja Conference -hotellimme, josta siirryimme hetimiten tutustumaan kaupungin kansalaisopistoon.

Meidät otti kello 15 vastaan koulutusjohtaja Ülle Võrno. Rahvaülikool sijaitsee aivan Tallinnan keskustassa, hotelli Virun viereisen puiston laidalla. Opistolla on jo kunniakas 60-vuotinen historia, joka on viime vuosikymmenet joutunut sopeutumaan markkinatalouden vapauksiin ja haasteisiin.

Ülle esitteli meille ansiokkaasti opiston tiloja, jotka sijaitsevat parissa eri kerroksessa sekä luennoi meille opiston toiminnasta. Tiloissa kiinnitti huomiota niiden uutuus ja siisteys, muutama vuosi sitten tehty remontti oli onnistunut. Saimme tutustua  kieli-, taide-, atk- ja kotitalousluokkaan sekä liikunta- ja luentotiloihin.

Opiston kurssien päärahoitus tulee opiskelijoilta itseltään, Tallinnan kaupunki tukee jonkin verran, mutta kiristelee koko ajan nyörejään.Viron taloustaantuma on viime vuosina näkynyt jonkin verran kurssilaisten määrässä. Kurssilaisten kokonaismäärä oli viime vuonna n. 2500, mikä on hieman alhaisempi kuin Itä-Hämeen kansalaisopistossa.

Kurssien hinnat vaihtelevat kovasti keston ja aiheen mukaan. Kallein kurssi oli Vene keele kursus taasalustajatele, jossa sai 50h opetusta hintaan 165€. Edullisin oli Muinasviljelus, jossa 3h maksoi 13€. Yleisesti ottaen lyhyemmät kurssit olivat kalliimpia kuin pitemmät, ja kurssien keskihinta pyöri 40€ kieppeillä. Kalleimpia olivat musiikki-, kieli- ja taidekurssit. Muina aihepiireinä olivat kulttuuri, terveys, viljelys ja käsityöt. Kaiken kaikkiaan kursseja tarjottiin vajaat sata.

Minimimäärä kurssien toteutumiseksi pyöri samoissa lukemissa kuin Suomessakin ja joitakin kursseja oli osanottajien vähyyden vuoksi peruttu. Vakinaista henkilökuntaa opistolla on vain muutama,  joten ilmeisesti pääosin toimitaan tuntiopettajapohjalta.

Kaiken kaikkiaan oli antoisaa tutustua erinomaisen oppaan avulla pohjimmilta samankaltaiseen opistoon kuin täälläkin ja todeta, että samantyyppisten ongelmien kanssa painitaan.

Illalla jatkoime asioiden pohdiskelua African Kitchen -ravintolassa ja haikailimme Eestissä suositun viininmaistelukurssin perään.

T.

Simo Vehkasalo
vararehtori
Itä-Hämeen opisto

———————————————————-

TALLINNAAN

Tervehdys Hartolasta!

Täällä on hiljalleen selvitty yo-kokeiden aiheuttamista ikijärkytyksistä ihmisparkojen logiikkaan (esimerkki: jos ripustatte joulukoristeen ulko-oveen marraskuussa, siitä vedettävä oikea johtopäätös on se, että vietitte joulun kotona). Nyt puurretaan lukion ja kansalaisopiston puolella taas normaalimpaa arkea.

Juhlan puolelle päästään marraskuun alussa, kun menemme kyläilemään Tallinnan rahvaülikoolissa. Tarkoitus on tutustua paikkaan perjantaina 4.11.

Kiva nähdä miten ja millä ehdoilla homma siellä pyörii. Päijat-osaaja kustantaa matkasta osan ja osa menee omasta pussista, jos vaikka vähän pikkujouluilisimme samaan syssyyn. Tarkoituksena on kutsua veljeskansaa myös vastavierailulle. Jos ovat innokkaita, niin tervetuloa tapaamiseen.

Reipasta syksyä kaikille!

Terveisin
Simo Vehkasalo
vararehtori
Itä-Hämeen opisto

————————————————–

UUSI JAHAKU ALKAA HUOMENNA 1.11.

Päijä-Osaajan ykkösvaihetta ollaan pikkuhiljaa lopettelemassa, kakkosvaihe on alkusyksystä aloitettu ja nyt aletaan pohtia isolla joukolla kolmannen vaiheen sisältöpainotuksia sekä varsinaista hakua.

Isot linjat – osaamisen lisääminen, työhyvinvoinnin vahvistaminen ja vertaistuen keinojen löytäminen – varmasti tavalla tai toisella ovat kehittämistyön alla jatkossakin. Mitä uudenlaista painotusta on mukana, se nähdään pian.

Perjantaina 11.11. Etelä-Suomen AVI järjestää Osaava-ohjelman tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuden Lahdessa, Oppimiskeskus Fellmanniassa klo 10-12. Tuon sieltä uunituoreita tietoja samaisen iltapäivän Suunnitteluryhmän kokoukseen – tavataan suunnitteluryhmäläiset siis Wellamossa klo 13-15.

Juhani

—————————————————-

PITKÄT KOULUTUKSET KÄYNTIIN

Onpas mukava kertoa näitä lukuja!

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyönä järjestettävä Aikuiskasvatuksen perusopinnot (25 op) pääsi käytiin yhteensä 24 Osaavan osallistujan voimin.

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa yhteistyönä järjestettävä Aikuiskouluttajan perustaidot (5 op) -koulutus puolestaan starttaa 1.10. lauantaina 32 Osaavan osallistujan voimin.

Syksyn aikana opistoissa toteutetaan vielä monenlaista lyhyempää Osaava-toimintaa, joten oikein hyvältä näyttää.

Juhani

—————————————————-

ALKU ON TÄRKEIN

Juhani tuossa edellisessä artikkelissaan jo uuden alkua toivotteli. Pitkän ja kauniin kesän jäljiltä kaikki- blogaaminenkin- tuntuukin taas uudelta. Aivoja pitää ravistella ja kaivaa, jotta muistuu mieliin se, mihin taannoin kesälomille kirmatessa jäimme.

Opistoissa eletään väkeviä aikoja: ihmiset ovat kesän oleilun jälkeen taas valmiita uusiin aloituksiin monessa suhteessa, mm. uusien harrasteiden tai opintojen pariin haketuessaan. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat – uunituoretta esitettämme voi tarkastella ihan levollisin mielin – tarjonta on monipuolista ja laajaa jälleen kerran. Noihin sivuihin sisältyy valtava määrä osaamista ja intohimoa, jota itse kukin sieltä saa itselleen käydä annostelemassa.

Päijät-Osaajan syksy pyörähtää uudelleen vauhtiin tämänviikkoisen ohjausryhmän kokouksen myötä. Toivottavasti tämä blogin päivittäminenkin tahmean alun ja kesän jälkee saa tuulta alleen. Se vaatii vain ryhtymisen. Totta tosiaan – kaikessa tekemisessä alku on tärkein.

Sirkka

—————————————————-

ELOKUUTA JA UUSIA ALKUJA

Jos sade merkitsee onnea muulloinkin kuin häissä, olemme tänään ylitsevuotavaisen onnellisia 🙂

Huomenissa ke 11.8. Päijät-Osaaja -hankkeen ohjausryhmä kokoontuu käynnistämään 2. vaiheen ja samalla myös päivittämään 1. vaiheen koulutussyksyä.

Uuden alun kuulumisia enemmän sitten OR:n jälkeen.

Juhani

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s