PÄIJÄT-OSAAJA

Päijät-Osaaja -hankkeen ajatuksia ja kuulumisia


Jätä kommentti

Syyskuu etenee

IMG_4435

Syksy – tai melkeinpä vielä kesä – on näyttänyt parastaan. Ehkä ensi viikolla alkaa tuntua syksyltä, kun sää viilenee. Ihan hyvä sekin, kaikellahan on aina aikansa.

Opistot ovat aloittaneet työkautensa ja kiirettä on varmasti ollut kaikkialla – mutta sehän on hyvä se. Onneksi aikaa ja tilaisuuksia myös osaamisen lisäämiselle ja vertaisoppimiselle on ollut ja on tulossa.

Perjantaina 26.9.  aloitetaan  Lahdessa tehdä Oivalluksia opetusmenetelmiin.
Koulutus- ja osaamisen jakopäivä pidetään Wellamo-opistossa, Kirkkokatu 16, luokassa 103.

Perjantaina 21.11. jatketaan Oivalluksia opetusmenetelmiin -teemaa Heinolassa.
Päivä pidetään Heinolan kansalaisopistossa, harjunrinne, Siltakatu 5, Germanica-luokka.

Kouluttaja yo. päivissä on meille jo tuttu lehtori Hanne Mäki-Hakola, HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Perjantaina 3.10. ja 10.10. uppoudutaan Blogien maailmaan opettaja Laura Parosen johdolla. Koulutukset ovat Heinolan kansalaisopistossa, Siltakatu 11 (ATK-luokka). Mukaan voi tulla joko jompaan kumpaan päivään tai molempiin!

Päätoiminen henkilöstö jatkaa muutosjohtamisen ja muutoksen hallinnan tutkimista perjantaina 31.10. Wellamo-opistossa.

Kouluttajana päivässä on Business & Personal Coach Tuija Tähtinen.


Jätä kommentti

Ja taas pääsemme laajentamaan ynnä styventämään osaamistamme!

IMG_4436

Kesä jatkuu ja syksy koittaa aikanaan – nyt on hyvä aika tavata toisiamme myös koulutusten merkeissä.

Tässä maistiaiset syys-lokakuuhun:

Tiistaina 2.9. kokoonnutaan Heinolan kansalaisopistoon tutkimaan Pilvipalveluita klo 9.00-12.15. ATK-luokassa aiheeseen johdattelee Laura Paronen. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian.
https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp,  hakukoodi 2101005S

Perjantaina 5.9. puolestaan Heinolassa (Harjunrinne, Siltakatu 5) paneudutaan Hyvinvoivaan opettajaan / opettajan hyvinvointiin klo 9.30-15.30. Tähän aiheeseen johdattajana Hanne Mäki-Hakola.
https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp, hakukoodi 2101001S

Perjantaina 12. ja 19.9. vuorossa on Tablettikoulutus – tule joko kumpaankin päivään tai valitse toinen (kakkospäivä on jatkoa ykköselle). Heinolan kansalaisopisto (atk-luokka), Siltakatu 11, klo 12.30-15.00, opettajana Terttu Heikkinen.

Perjantaina 3. ja 10.10. puolestaan syventymisen kohteena ovat  Blogit. Heinolan kansalaisopisto (atk-luokka), Siltakatu 11, klo 12.30-15.00, opettajana Laura Paronen.

 

Kieltenopettajille tulossa blogikoulutus Wellamo-opistoon (ja mukaan tietenkin opettajat Heinolasta ja Itä-Hämeen opistosta myös) syksyn aikana!

TERVETULOA MUKAAN JA MATKAAN!

Juhani

 

 


Jätä kommentti

MUUTOS, MUUTOKSEN HALLINTA JA JOHTAMINEN

Muutos-tematiikka on yksi Päijät-Osaaja 2014-2015 -vaiheen keskeinen osa-alue:

Kesäkuu 2014

Päijät-Osaaja -hankkeen rehtorit, ja samalla hankkeen Ohjausryhmä, luotsaavat tulevaisuutta, muutosta ja muutoksen johtamistematiikkaa 3.-4.6.2014 rehtoreille tarkoitetussa koulutuksellisessa ja työnohjauksellisessa työpajasessiossa.

Elo-lokakuu 2014

Suuremmalla joukolla samaan tematiikkaan pureudutaan 22.8. ja 31.10. järjestettävässä muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta peda- ja työpajaseminaarissa.

Päivien kulusta tässä artikkelissa enemmän toukokuun viimeisellä viikolla.

Juhani

PS.  Muutoksen tematiikkaan liittyvät myös nämä:

Pe 5.9.  Hyvinvoiva opettaja -koulutus- innovointi- ja voimaannutuspäivä, Heinolan kansalaisopisto
Pe 26.9. Oivallusta opetusmenetelmiin 1 -koulutus- ja innovointipäivä 1, Wellamo-opisto
Pe 21.11. Oivallusta opetusmenetelmiin 2  -koulutus ja innovointipäivä 2, Heinolan kansalaisopisto

 

 


Jätä kommentti

Päijät-Osaaja 5. vaihe on käynnistynyt

Päijät-Osaaja -hankkeen viides vaihe (2014-2015) käynnistyi hankkeen Ohjausryhmän aloituskokouksella24.3.2014.

Päijät-Osaaja hankkeen (alkoi vuonna 2010) loppuvaiheen arviointi- ja ajantasaseminaari pidetään Itä-Hämeen opistossa perjantaina 22.8. Päivän teemoina tulevat olemaan ainakin Toimintavalmiudet muutostilanteissa sekä Opetushenkilöstön tila – tuntiopettajakyselyiden (huhtikuu 2014) tulosten analysointia.

Viidennen vaiheen teemat ovat hankehakemuksen mukaisesti seuraavat:

I 2000-LUVUN OPETTAJUUS KANSALAISOPISTOSSA – VERKKOMATERIAALI/KOULUTUSKOKONAIUSUUS
II PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET
III MUUTOSJOHTAMISEN JA MUUTOKSEN HALLINNAN SEMINAARISARJA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ
IV AINEALUEKOHTAISET SOME-KOULUTUKSET KAIKILLE AINEALUEILLE OPISTOITTAIN

Tästä jatketaan!
Juhani

 


Jätä kommentti

4. vaiheen (2013-2014) koulutuksia keväällä

Päijät-Osaaja 4 -vaiheen (2013-2014) koulutukset päättyvät tämän kevään osalta seuraavanlaisesti:

Pe 28.3. klo 9.00-15.00 Heinolan kansalaisopistossa pohditaan Uudistuvaa ja monipuolista opistoa – minkälaista pedagogiikkaa tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan?  Kouluttajana Hanne Mäki-Hakola, HAMK

Ma 14.4. ja ti 15.4. klo 9.00-12.30 opetellaan Heinolan kansalaisopistossa tablettien peruskäyttöä. Kouluttajana Terttu heikkinen, Hlan kansalaisopisto.

Ti 15.4. klo 10.00-14.15 Wellamo-opistoon kokontuvat kieltenopettajat tutustumaan kieltenopetuksen some-aarreaittojen maailmaan. Kouluttajana Anne Rongas.

Maanantaina 28.4. ja tiistaina 29.4. puretaan ohjelmien yhteiskäytön  saloja Heinolan kansalaisopistossa. Kouluttajan Terttu Heikkinen, Hlan  kansalasiopisto.

Ma toukokuun 12. päivä klo 9.00-12.00 Heinolassa opetellaan Prezi-ohjelmaa ja Ke 14.5. puolestaan tutustutaan pilvipalveluihin (pääpainotuksena Google Drive). Kouluttajana Laura Paronen, Hlan kansalaisopisto.

Pe-la 24. ja 25.5. on liikunnanopettajille suunnattu ensiapukoulutus Heinolassa, kouluttajana Juha Ensio Määttä.


Jätä kommentti

Päijät-Osaaja 2014-2015 alkaa 1.4.

Avustuspäätös Osaava-ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön saapui opistoon 3.3.  Olemme hyvillämme päätöksestä ja aloitamme tarkennetun toimintasuunnitelman sekä kustannusarvion tekemisen.  Hanke alkaa maaliskuun aikana järjestettävällä Ohjausryhmän aloituskokouksella.

Seuraavassa hankkeen keskeinen sisältö hankehakemustekstistä:

5.  Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle

Hanketta on toteutettu kolmen oppilaitoksen yhteisenä verkostona suunnitelmallisesti vuodesta 2010:
2010-2011: koulutus- ja osaamistarvekartoitus, koulutukset kartoitusten perusteella
2011-2012: laatuarviointi, pedagoginen johtaminen,  työhyvinvointitoiminnan opistokohtaiset kartoitukset
2012-2013: työhyvinvointikoulutusten aloitus, kehityskeskustelukäytänteet, pedapajataoiminta
2013-2014: verkoston laajentaminen,  IT- ja Some –pedagogiikka, työhyvinvointikokonaisuus
2014-2015:
a.)  verkkomateriaali  ja koulutuskokonaisuus:  ”2000-luvun opettajuus kansalaisopistossa”
b.) hankkeen aikana testattujen toimintojen koonti ja  tuotteistaminen
c.)  muutoksen hallinta ja muutosjohtaminen

7.2 Toteutuva täydennyskoulutus / osaamisen lisäämisen toimet

1. 2000-LUVUN OPETTAJUUS KANSALAISOPISTOSSA – KOKONAISUUDEN PILOTOINTI YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA 

- Kevätlukukaudella 2015 koulutuksen pilotoi  5-15 henkilöä kustakin hankeoppilaitoksesta (yhteensä 15-30 henkilöä, päätoimisia opettajia sekä tuntiopettajia)
– Koulutus tulee vastaamaan noin 30 tunnin lähiopetuslaajuutta

 2. AINEALUEKOHTAISET SOME-KOULUTUKSET KAIKILLE AINEALUEILLE OPISTOITTAIN
-  5 ainealuetta x 4 koulutusta á 3 h = 60 h

 3. PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET
-  2 x 3 koulutusta  á 6 h = 36 h
–  Kumpikin koulutus on tarkoitettu opistojen johto-, suunnittelu sekä  pt- ja tuntiopetushenkilöstölle

 4. MUUTOSJOHTAMISEN JA MUUTOKSEN HALLINNAN SEMINAARISARJA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ
- 3 seminaaripäivää á 6 h, joissa asiantuntija-alustukset sekä työskentelyä = 18 h
– 3 työpajapäivää á 6 h Päijät-Osaaja oppilaitosten henkilöstölle = 18 h
– 6 erityisesti oppilaitosjohdolle suunnattua työnohjauksellista  ohjausistuntoa á  3 h = 18 h

 

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.