PÄIJÄT-OSAAJA

Päijät-Osaaja -hankkeen ajatuksia ja kuulumisia


Jätä kommentti

Ja taas pääsemme laajentamaan ynnä styventämään osaamistamme!

IMG_4436

Kesä jatkuu ja syksy koittaa aikanaan – nyt on hyvä aika tavata toisiamme myös koulutusten merkeissä.

Tässä maistiaiset syys-lokakuuhun:

Tiistaina 2.9. kokoonnutaan Heinolan kansalaisopistoon tutkimaan Pilvipalveluita klo 9.00-12.15. ATK-luokassa aiheeseen johdattelee Laura Paronen. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian.
https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp,  hakukoodi 2101005S

Perjantaina 5.9. puolestaan Heinolassa (Harjunrinne, Siltakatu 5) paneudutaan Hyvinvoivaan opettajaan / opettajan hyvinvointiin klo 9.30-15.30. Tähän aiheeseen johdattajana Hanne Mäki-Hakola.
https://www.opistopalvelut.fi/heinola/index.asp, hakukoodi 2101001S

Perjantaina 12. ja 19.9. vuorossa on Tablettikoulutus – tule joko kumpaankin päivään tai valitse toinen (kakkospäivä on jatkoa ykköselle). Heinolan kansalaisopisto (atk-luokka), Siltakatu 11, klo 12.30-15.00, opettajana Terttu Heikkinen.

Perjantaina 3. ja 10.10. puolestaan syventymisen kohteena ovat  Blogit. Heinolan kansalaisopisto (atk-luokka), Siltakatu 11, klo 12.30-15.00, opettajana Laura Paronen.

 

Kieltenopettajille tulossa blogikoulutus Wellamo-opistoon (ja mukaan tietenkin opettajat Heinolasta ja Itä-Hämeen opistosta myös) syksyn aikana!

TERVETULOA MUKAAN JA MATKAAN!

Juhani

 

 


Jätä kommentti

MUUTOS, MUUTOKSEN HALLINTA JA JOHTAMINEN

Muutos-tematiikka on yksi Päijät-Osaaja 2014-2015 -vaiheen keskeinen osa-alue:

Kesäkuu 2014

Päijät-Osaaja -hankkeen rehtorit, ja samalla hankkeen Ohjausryhmä, luotsaavat tulevaisuutta, muutosta ja muutoksen johtamistematiikkaa 3.-4.6.2014 rehtoreille tarkoitetussa koulutuksellisessa ja työnohjauksellisessa työpajasessiossa.

Elo-lokakuu 2014

Suuremmalla joukolla samaan tematiikkaan pureudutaan 22.8. ja 31.10. järjestettävässä muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta peda- ja työpajaseminaarissa.

Päivien kulusta tässä artikkelissa enemmän toukokuun viimeisellä viikolla.

Juhani

PS.  Muutoksen tematiikkaan liittyvät myös nämä:

Pe 5.9.  Hyvinvoiva opettaja -koulutus- innovointi- ja voimaannutuspäivä, Heinolan kansalaisopisto
Pe 26.9. Oivallusta opetusmenetelmiin 1 -koulutus- ja innovointipäivä 1, Wellamo-opisto
Pe 21.11. Oivallusta opetusmenetelmiin 2  -koulutus ja innovointipäivä 2, Heinolan kansalaisopisto

 

 


Jätä kommentti

Päijät-Osaaja 5. vaihe on käynnistynyt

Päijät-Osaaja -hankkeen viides vaihe (2014-2015) käynnistyi hankkeen Ohjausryhmän aloituskokouksella24.3.2014.

Päijät-Osaaja hankkeen (alkoi vuonna 2010) loppuvaiheen arviointi- ja ajantasaseminaari pidetään Itä-Hämeen opistossa perjantaina 22.8. Päivän teemoina tulevat olemaan ainakin Toimintavalmiudet muutostilanteissa sekä Opetushenkilöstön tila – tuntiopettajakyselyiden (huhtikuu 2014) tulosten analysointia.

Viidennen vaiheen teemat ovat hankehakemuksen mukaisesti seuraavat:

I 2000-LUVUN OPETTAJUUS KANSALAISOPISTOSSA – VERKKOMATERIAALI/KOULUTUSKOKONAIUSUUS
II PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET
III MUUTOSJOHTAMISEN JA MUUTOKSEN HALLINNAN SEMINAARISARJA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ
IV AINEALUEKOHTAISET SOME-KOULUTUKSET KAIKILLE AINEALUEILLE OPISTOITTAIN

Tästä jatketaan!
Juhani

 


Jätä kommentti

4. vaiheen (2013-2014) koulutuksia keväällä

Päijät-Osaaja 4 -vaiheen (2013-2014) koulutukset päättyvät tämän kevään osalta seuraavanlaisesti:

Pe 28.3. klo 9.00-15.00 Heinolan kansalaisopistossa pohditaan Uudistuvaa ja monipuolista opistoa – minkälaista pedagogiikkaa tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan?  Kouluttajana Hanne Mäki-Hakola, HAMK

Ma 14.4. ja ti 15.4. klo 9.00-12.30 opetellaan Heinolan kansalaisopistossa tablettien peruskäyttöä. Kouluttajana Terttu heikkinen, Hlan kansalaisopisto.

Ti 15.4. klo 10.00-14.15 Wellamo-opistoon kokontuvat kieltenopettajat tutustumaan kieltenopetuksen some-aarreaittojen maailmaan. Kouluttajana Anne Rongas.

Maanantaina 28.4. ja tiistaina 29.4. puretaan ohjelmien yhteiskäytön  saloja Heinolan kansalaisopistossa. Kouluttajan Terttu Heikkinen, Hlan  kansalasiopisto.

Ma toukokuun 12. päivä klo 9.00-12.00 Heinolassa opetellaan Prezi-ohjelmaa ja Ke 14.5. puolestaan tutustutaan pilvipalveluihin (pääpainotuksena Google Drive). Kouluttajana Laura Paronen, Hlan kansalaisopisto.

Pe-la 24. ja 25.5. on liikunnanopettajille suunnattu ensiapukoulutus Heinolassa, kouluttajana Juha Ensio Määttä.


Jätä kommentti

Päijät-Osaaja 2014-2015 alkaa 1.4.

Avustuspäätös Osaava-ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön saapui opistoon 3.3.  Olemme hyvillämme päätöksestä ja aloitamme tarkennetun toimintasuunnitelman sekä kustannusarvion tekemisen.  Hanke alkaa maaliskuun aikana järjestettävällä Ohjausryhmän aloituskokouksella.

Seuraavassa hankkeen keskeinen sisältö hankehakemustekstistä:

5.  Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle

Hanketta on toteutettu kolmen oppilaitoksen yhteisenä verkostona suunnitelmallisesti vuodesta 2010:
2010-2011: koulutus- ja osaamistarvekartoitus, koulutukset kartoitusten perusteella
2011-2012: laatuarviointi, pedagoginen johtaminen,  työhyvinvointitoiminnan opistokohtaiset kartoitukset
2012-2013: työhyvinvointikoulutusten aloitus, kehityskeskustelukäytänteet, pedapajataoiminta
2013-2014: verkoston laajentaminen,  IT- ja Some –pedagogiikka, työhyvinvointikokonaisuus
2014-2015:
a.)  verkkomateriaali  ja koulutuskokonaisuus:  ”2000-luvun opettajuus kansalaisopistossa”
b.) hankkeen aikana testattujen toimintojen koonti ja  tuotteistaminen
c.)  muutoksen hallinta ja muutosjohtaminen

7.2 Toteutuva täydennyskoulutus / osaamisen lisäämisen toimet

1. 2000-LUVUN OPETTAJUUS KANSALAISOPISTOSSA – KOKONAISUUDEN PILOTOINTI YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA 

- Kevätlukukaudella 2015 koulutuksen pilotoi  5-15 henkilöä kustakin hankeoppilaitoksesta (yhteensä 15-30 henkilöä, päätoimisia opettajia sekä tuntiopettajia)
– Koulutus tulee vastaamaan noin 30 tunnin lähiopetuslaajuutta

 2. AINEALUEKOHTAISET SOME-KOULUTUKSET KAIKILLE AINEALUEILLE OPISTOITTAIN
-  5 ainealuetta x 4 koulutusta á 3 h = 60 h

 3. PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET
-  2 x 3 koulutusta  á 6 h = 36 h
–  Kumpikin koulutus on tarkoitettu opistojen johto-, suunnittelu sekä  pt- ja tuntiopetushenkilöstölle

 4. MUUTOSJOHTAMISEN JA MUUTOKSEN HALLINNAN SEMINAARISARJA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ
- 3 seminaaripäivää á 6 h, joissa asiantuntija-alustukset sekä työskentelyä = 18 h
– 3 työpajapäivää á 6 h Päijät-Osaaja oppilaitosten henkilöstölle = 18 h
– 6 erityisesti oppilaitosjohdolle suunnattua työnohjauksellista  ohjausistuntoa á  3 h = 18 h

 


Jätä kommentti

Tulevaisuustaidot ovat jokaisen asia

Nyt on perjantai, 28.2., ja seuraavaa Osaava-päätöstä odotellaan.  Olemme varautuneet sekä positiiviseen että negatiiviseen rahoituspäätökseen – Päijät-Osaaja jatkuu joka tapauksessa vuoden 2014 loppupuolelle ja  yhteistä prosessia viedään eteenpäin.

————–

 

Viime perjantaina 7.2. tutkailtiin Tulevaisuustaitoja hyvinvoinnin rakentajina -teemaa
yliopettaja Ritva Mäntylän (HAMK) johdolla. Mukana oli oivallinen 23 osallistujan joukko Wellamo-opistosta, Heinolan kansalaisopistosta ja Itä-Hämeen opistosta.

Prosessi saatiin hyvään alkuun ja pohtimista sekä osaamisen laajentamista jatketaan maaliskuun 28. päivä  teemalla Uudistuva ja monipuolistuva opisto.

Tässä pieni ote kouluttaja Ritva Mäntylän aineistosta pohdittavaksemme itseksemme ja yhdessä toisten kanssa:

Hyvän opettajan myytti

Ja tässä teemaan ”Rohkeuden puute näivettää opistoja” kokoamaamme pohdintaa jatkotyöstöä varten:

Koulutuspäivä_07022014

Kuulumisiin, näkymisiin ja pohtimisiin,
Juhani

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.